top of page
עוצמת הנשיות

הרצאות העצמה נשית

בעולם הניהולי והעסקי נשים מצליחות רבות  מנסות להיות גבריות יותר. למען האמת, מחקרים מוכיחים ששוק התעסוקה מאמין שאם את רוצה באמת לעלות בסולם התפקידים את חייבת להיות מן אלפא וומן ולסגל לעצמך תכונות גבריות מעט. 

אני נכשלתי בזה בענק, והאמת היא שהייתי בטוחה שלא אצליח. תכונותיי הנשיות הדהדו באוויר בכל חדר שאליו נכנסתי ומעולם לא תפסתי את עצמי כאשת עסקים. ולמרות זאת, ההצלחות מדברות בעד עצמן. אז מה זה אומר? האם אנחנו טועים לחשוב שאסרטיביות, קשיחות, תחמנות ועוצמה גברית הכרחיים להצלחה? לפחות מנקודת המבט שלי - טועים טעות מרה, שגורמת להרבה עובדות מוכשרות שלנו לא להציע את עצמן לתפקידי ניהול. מה יקרה אם נשנה את איך שאנחנו רואים ניהול טוב? האם גם הגברים המנהלים שלנו ירוויחו. לפחות מהניסיון שלי, מאוד!

כדאי לתאם  מספיק זמן מראש

אין צורך במצגת

מתאים כסדנא ל20 א.נשים (נשים וגברים) או כהרצאה למשתתפים רבים

אין צורך באינטרנט

bottom of page